Who am I

”Jeg har aldrig haft en hel klar ide om hvad jeg skulle være når jeg blev stor – og måske er det det der stadig driver mig. Jeg elsker at udvikle og arbejde med nye teknikker, former og materialer. Og heller ikke der, ved jeg helt hvor jeg bevæger mig hen”.

Det var mødet med fleuristen fra Det kongelige teater, Madeleine Schnack, der blev starten på en kæmpe nysgerrighed og forkærlighed for faget. Allerede den gang, i 1995, opdagede Effi Pingel, hvor hurtigt hun kunne blive opslugt af det der blev starten på en rejse med arbejde i mange forskellige materialer og former. En fleuriste arbejder primært med blomsterudtryk. Arbejdet består generelt af flere trin. Herunder indfarvning og afstivning af stof, udklipning og formgivning af blomsterblade og til sidst sammensætning og udformning af den endelige blomst. Både materialer og udtryk kan variere, men grundmaterialet er traditionelt silke.

”Det har selvfølgelig stor betydning, at man har kunstnerisk sans hvis man skal arbejde som fleuriste. Det er det, der er med til at skabe ”magien” i de udtryk man laver. Men det er også helt afgørende at have tålmodighed og kendskab til hvordan en blomst generelt er bygget op”.

I foråret 2014 kom Effi hjem efter 6 mdr. ophold i Paris. Her havde hun søgt ny inspiration og videreuddannelse hos en af de få eksisterende fleurister i verden, Atelier Legeron. Effi Pingel blev hurtig som en del af atelieret og hun tog del i den daglige produktion i huset. Under hendes ophold var hun med til, at udvikle og levere forskellige accessories til modehuse som Christian Louboutin, Dior, Galliano og Louis Vuitton. Siden Effi Pingel i efteråret 2014 fik eget værksted i København, har hun arbejdet målrettet for, at få udviklet sine egne produkter. Effi lader sig inspirere af alt fra naturen, stemninger, arkitektur, kunst, mode og teater. Gennem den seneste tid har hun lavet accessories i materialer som silke, fjer, pels, perler og bladsølv.

 

Effi-fleuriste-020

 

Who is Effi Pingel

“I have never had quite a clear idea of what I was supposed to be when I grew up – maybe that is what still drives me. I love to develop and work with new techniques, forms and materials. I am never stuck anywhere in particular, so I am always looking for that next thing”.

It was the meeting with the renowned fleuriste Madeleine Schnack, from the Royal Danish Theatre, there was the beginning of a journey that sparked curiosity and love for the subject. Already at that time, in 1995, Effi Pingel, discovered how fast she could be swallowed up by the fantasy state of mind, were she would journey into wonderful works while discovering the many different materials and shapes. A fleuriste works primarily with floral expressions. In general the work consists of several steps, including dyeing and bracing of substance, clipping and forming of flower petals and finally the composition and design of the final flower. Both materials and terms may vary, but the basic material is traditionally silk.

”It is course of great importance that one has artistic sense if one must work as a fleuriste. That is what is helping to create “magic” in the expressions made. It is also vital to have patience and knowledge of how a flower generally is built up “.

In the spring of 2014 Effi returned after 6 months in Paris. At one of the few remaining artificial flower makers in the world, Atelier Legeron, she had sought new inspiration and training. Effi Pingel quickly became part of the Atelier, where she took part in the daily production in house. During her time there she was part of the development and deliveries of various projects that includes flowers and accessories to fashion houses such as Christian Louboutin, Dior, Galliano, and Louis Vuitton. Effi Pingel setup her own workshop in Copenhagen in autumn of 2014 where she has worked purposefully to develop her own high quality products. Effi Pingel draws inspiration from nature, moods, architecture, art, fashion and theatre. Through recent times, she has created accessories in materials such as silk, feathers, fur, beads and silver leaf and she is looking for constant inspiration anywhere she goes.

 

Effi-fleuriste-022

 

Qui est Effi Pingel

« Je n’ai jamais vraiment eu une idée très claire de ce que je voudrais être quand je serai grande – et c’est peut-être toujours mon moteur au jour d’aujourd’hui. J’aime développer et travailler de nouvelles techniques, formes et matériaux. Mais ce faisant, je ne sais toujours pas vers où je vais. »

La rencontre en 1995 avec la fleuriste du Théâtre Royal, Madeleine Schnack, éveilla la curiosité d’Effi Pingel pour ce métier, qui devint rapidement une passion. Ce fut le début d’un voyage, au cours duquel elle s’initia au travail de multiples formes et matières.
Par définition, un fleuriste travaille essentiellement autour de l’imitation de la fleur.
Son travail consiste en plusieurs étapes. Teinture et apprêt du tissu, détail et mise en forme de chaque pétale, et enfin la construction de la fleur elle-même.
Tant les matériaux que le rendu peuvent varier, mais on utilise traditionnellement la soie comme base.

«  C’est bien sûr très important pour un fleuriste de posséder une certaine sensibilité artistique. C’est ce qui donne la «  magie  » à ce que l’on produit. Mais c’est tout aussi important d’avoir de la patience et la connaissance technique de la construction d’une fleur. »

Au printemps 2014, Effi rentra au Danemark après un voyage d’étude de six mois à Paris. Elle y avait cherché de nouvelles sources d’inspiration et s’était formée dans l’un des derniers fleuristes au monde, à l’Atelier Legeron. Effi Pingel s’intégra rapidement à l’atelier et participa pendant son séjour à la production de la maison. Elle permit ainsi de développer et produire différents accessoires pour de grandes maisons de couture, telles que Christian Louboutin, Dior, Galliano et Louis Vuitton.

Depuis l’automne 2014, Effi Pingel a ouvert son propre atelier à Copenhague, où elle travaille avec détermination à développer ses propres produits. Son inspiration vient de toutes parts, que ce soit la nature, les ambiances, l’architecture, la mode, les arts plastiques ou le spectacle vivant. Elle a travaillé ces derniers temps à partir de matériaux tels que la soie, la plume, la fourrure, la perle et l’argent en feuille.

 

Effi-fleuriste-025