Værktøjets historie / The unique tools and its history

Værktøjets historie

I 2009 fik Effi Pingel mulighed for at erhverve en stor del af det værktøj, som hun arbejder med i dag. Værktøj, der i sig selv var museumsgenstande, sirligt udformet og smukt bearbejdet. Dette havde ligget hen i årevis, hos Danmarks Radio, på grund af manglende ekspertise inden for faget.

”Pludselig stod jeg med kasser fulde af værktøj og drømme der kunne række længere end noget andet. Det var jo som at stå med den største ”skat” mellem mine hænder – og det var min. Det var slet ikke til at forstå”.

De smukke standse- og presseforme, i henholdsvis jern og messing, står nu på Effi Pingels værkstedet hvor de bruges som en naturlig del af hendes arbejde. I dag er hun en af de få i norden der ligger inde med ekspertise og værktøj til dette unikke kunsthåndværk.

The unique tools and its history

In 2009 Effi Pingel got an opportunity to acquire a large part of the tools, she works with today. The tools, which in itself is reviewed as museum objects, are meticulously crafted and beautifully machined. The tools were left abandoned for years in a basement within the Danish Broadcasting Corporation, due to the lack of expertise within the subject of using them.

“Suddenly, I stood with boxes full of unique tools and dreams reaching for the stars. It was like holding the holy grail between my hands – and it was hard to believe it was all mine”.

The beautiful stop-and press molds, made of iron and brass respectively , is now placed at Effi Pingels workshop where they are used as a natural part of her work. Today she is one of the very few in the region that possess expertise and tools for this unique craft.

 

Effi-fleuriste-025